Зміст

РОЗДІЛ 1. КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА

1. Комунікація як сфера діяльності людини та наукове явище

1.1. Комунікація, її роль у житті людини

1.2. «Спілкування» та «комунікація

1.3. Функції та види спілкування

1.4. Мотиви та засоби спілкування

Самоперевірка

Література для самоосвіти

 

2. Комунікативна культура викладача

2.1. Спілкування, діяльність і культура

2.2. Педагогічне спілкування

2.3. Комунікативні особливості особистості

2.4. Комунікативна культура

2.5. Комунікаційні труднощі вчителів

Самоперевірка

Література для самоосвіти

 

3. Проблема формування індивідуального стилю педагогічної комунікації

3.1. Індивідуальний стиль педагогічної комунікації.

3.2. Структура стилю педагогічної комунікації

3.3. Етапи розвитку комунікативної культури

3.4. Критерії та рівні розвитку комунікативної культури

Самоперевірка

Література для самоосвіти

 

4. Бар’єри комунікації. Конфлікт

4.1. Бар’єри зв’язку

4.2. Конфлікт. Типи конфліктів.

4.3 Особливості педагогічних конфліктів. Шляхи подалання

Самоперевірка

Література для самоосвіти

 

РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ

 

2.1. Блок з розвитку зовнішньої сторони комунікативної культури (невербальні і вербальні здібності)

2.2. Блок з розвитку внутрішнього (особистісного) компонента комунікативної культури (блок тренінгу)

2.3. Блок, спрямований на розвиток товариськості і соціально-психологічної спостережливості

2.4. Групові дискусії. Ділові ігри

2.5. Рішення психолого-педагогічних ситуацій

 

ВИСНОВОК

 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ГЛОСАРІЙ