Вступ

Майстерність педагога проявляється в першу чергу у сфері його спілкування. При цьому неможливість спілкуватися з молоддю є причиною багатьох невдач та розчарувань у педагогічній професії.

У зв’язку з цим викладання спеціального курсу «Основи комунікативної культури педагога» має зосередитися на формуванні професійної орієнтації педагога, розширенні його психологічної та освітньої ерудиції, має сприяти самовизначенню педагога у комунікативній сфері та формуванню індивідуальної комунікативної культури.

Цей курс базується на всій системі освітньої підготовки здобувачів освіти, та особливостях комунікаційної підготовки кожного педагога, керівника засобами самоосвіти.

Основною метою курсу є отримання знань про конкретні шляхи підвищення комунікаційного потенціалу, цілеспрямований розвиток здатності педагогів до оптимальної педагогічної комунікації, формування комунікативної культури та здатності керувати стилем своєї поведінки шляхом розуміння того, як це сприймають інші.

Посібник містить вступ і два розділи. У першому розділі розглядаються основні теоретичні аспекти, пов’язані з комунікаційною діяльністю педагога.

У другому розділі представлені практичні завдання (різні групи комунікаційних навчань, завдань та ситуацій), які спрямовані на формування та розвиток комунікативної культури.

Після кожної теми представлені діагностичні матеріали, що дозволяють проводити самооцінку ступені засвоєння навчального матеріалу. Запропоновані списки літератури відкривають реальні можливості для самоосвіти здобувачів освіти. Посібник також оснащений питаннями для остаточного моніторингу.