Групові дискусії. Ділові ігри

Групові дискусії відносяться до активних методів навчання спілкуванню. Їх проведення застосовується для обговорення особистісних і професійних проблем учасників. Демократична, вільна обстановка допомагає саморозкриттю учасників, робить їх більш розкутими і невимушеними у спілкуванні.

 

2_4-3.jpg

 

Заняття 1

1. Яким я бачу себе на практиці?

2. Чого я чекаю і хочу отримати від неї?

3. Що я можу як вчитель?

4. Що мені треба виправити і над чим подумати в моєму педагогічному спілкуванні з учнями?

5. Які завдання я собі ставлю і чого я можу домогтися у спілкуванні із учнями?

Заняття 2

1. Яким мене як вчителя бачать інші?

2. Що я, з їх точки зору, вмію?

3. Які, на думку членів групи, я можу допустити помилки в спілкуванні з учнями, вчителями, батьками?

 

Ділові ігри

Також є одним із активних методів навчання спілкування. Ділові ігри служать для імітації реальних ситуацій педагогічного процесу і поведінки вчителя в тій чи іншій ситуації. Аналіз ділової гри дає можливість педагогам побачити себе в ролях вчителя або учня, порівняти своє виконання ролі із виконанням іншими педагогами цієї ж ролі.

 

2-11.jpg

 

Ділова гра «Перший урок»

Цілі гри:

1. Допомогти вчителю знайти такі способи побудови уроку, які налаштовують здобувачів освіти на спільну діяльність.

2. Виявити переважний стиль спілкування на уроці.

3. Допомогти вчителю визначити, які психологічні знання та вміння, а також професійні якості особистості йому важливо розвивати у собі, щоб створювати психологічний контакт та формувати позитивне ставлення і інтерес до предмету в учнів.

Етапи гри:

1. Підготовка гри. При підготовці до гри необхідно звернути увагу на наступні питання:

- яке місце у педагогічній діяльності займає спілкування вчителя із учнями?

- як пов’язані стиль спілкування та успішність вирішення завдань діагностичного плану?

- яку роль відіграє облік учителем своїх індивідуальних особливостей при встановленні міжособистісних контактів із учнями?

Необхідно також врахувати, що кількість граючих має бути 10-15 чоловік, приміщення потрібно завчасно підготувати і, нарешті, ведучого заздалегідь познайомити з групою.

2. Розподіл ролей. Пропонуються наступні ролі: вчитель, учень, директор (завуч).

3. Проведення гри. «Директор» входить у клас, представляє нового вчителя, який буде вести якийсь предмет. Починається урок. «Учитель» веде урок у відповідності зі своїм планом і завданнями. «Учні» діють, виходячи з обраної ролі. Гра йде від 10 до 25 хвилин.

4. Підведення підсумків гри.

Питання для аналізу гри

1. Скільки людей, які проголосували у грі?

2. Чи вдалося досягти поставлених цілей?

3. Чи було важко учасникам гри?

4. Як ви вважаєте, що потрібно змінити у грі?

5. Що вам сподобалося і що не сподобалося у грі?

6. Чи потрібні такі ігри вчителю? Чому?