Самоконтроль 1.1

Питання для самоперевірки

1.      Яка роль спілкування в житті людини?

2.      Що спільного між «спілкуванням» та «комунікацією» і в чому різниця?

3.      Перерахування основні функції зв’язку.

4.      Які комунікації у вас є? Наведіть конкретні приклади.

5.      Які основні мотиви спілкування?

6.      Опишіть основні категорії освітніх інструментів.

 

Література для самоосвіти

 

Бороздина Г. В. Психология делового общения. М.: Инфра-М, 2006. 224 с.

 Бухтеева Е. Е., Кравец О. И. Педагогические условия формирования мотивации к профессиональной деятельности. Среднее профессиональное образование 2013. № 2. С. 39–41.

Вацлавик П. Психология межличностных коммуникаций / Дж. Бивин, Д. Джексон. СПб.: Речь, 2000. 446 с.

Вдович С. М., Палка О. В. Мовна підготовка як умова професійної адаптації учнів професійно-технічних навчальних закладів: навч.-метод. посіб. К.: Педагогічна думка, 2012. 136 с.

Пищик О. В. Коммуникативная компетентность руководителей профессионально-технических учебных заведений: теоретический и методический аспект. Сборник статей. Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» / отв. ред. С. В. Венидиктов и др. Могилев: Могилев. институт МВД, 2018. 1 эл. опт. диск. С.142149. URL: http://www.institutemvd.by

 

Тест для самоконтролю

Якім терміном визначається двосторонній процес взаємнного обміну повідомленнями?
Комунікація
Спілкування
Інформація
Всі вище перераховані
До якого виду спілкування буде віднесено взаємодію під час уроку або лекції?
Групове предметно орієнтоване спілкування
Особистісно орієнтоване спілкування
Соціально-орієнтоване спілкування
Непряме спілкування
Визначіть до якої категорії засобів спілкування відноситься: посмішка, погляд, міміка, виразні рухи рук і тіла, виразні вокалізації?
Експресивно-мімічні засоби спілкування
Предметно-дієві засоби спілкування
Мовні засоби спілкування
Всі вище перераховані
Оберіть твердження, що характеризують мотиви спілкування в яких визначаються потреби людини
Потреба в нових враженнях породжує пізнавальні мотиви
Потреба в активному функціонуванні
Потреба у визнанні та підтримці
Всі вище перераховані
Охарактеризуйте вид спілкування, яке реалізується за допомогою певних прийомів та навичок в конкретній колективній праці та допомагає вирішити виробничі завдання.
Групове предметно орієнтоване спілкування
Особистісно орієнтоване спілкування
Соціально-орієнтоване спілкування
Всі вище перераховані
Який вид взаємодії можливий тільки між живими істотами?
Комунікація
Спілкування
Інформація
Комунікативні зв'язки
Уважно прочитайте вислів: «... проводь час з тими, хто зробить тебе краще, допускай до себе тільки тих, кого ти сам можеш зробити краще. І те, і інше відбувається взаємно, люди вчаться, навчаючи ». Назвіть автора.
Французький філософ VI ст. М. Монтень
Римський філософ і поет Сенека
Француз, лікар і філософ Ж. Ламетрі
Фізіолог И. М. Сеченов