Блок, спрямований на розвиток товариськості і соціально-психологічної спостережливості

Блок призначений для допомоги учням і вчителям у визначенні, до якого стилю спілкування вони найбільш близькі. З’ясування допоможе кожному побачити недоліки і слабкі сторони свого індивідуального стилю, знайти шляхи їх усунення, надасть допомогу в формуванні оптимального стилю спілкування.

 

rozdil_2.png

 

Заняття 1

Відвідайте із ким-небудь з колег урок незнайомого вам і йому вчителя, бажано в іншому закладі освіти.

а) Незалежно один від одного охарактеризуйте його поведінку на уроці, користуючись наступною схемою:

- доброзичливий, тримається схвально - не доброзичливий;

- стимулює ініціативу, допускає вираження власної думки, вільна поведінка учнів – авторитарний, третирує учнів, не терпить заперечень, не допускає власних думок, вільної манери тримати себе, зупиняє і весь час тримає учнів під жорстким контролем;

- зацікавлений, активний, «викладається» - байдужий, «собі на умі»;

- відкритий, не боїться відкрито висловлювати свої почуття, показувати свої недоліки – думає тільки про престиж, не знімає «маску», намагається будь-що-будь триматися за свою соціальну роль;

- динамічний і гнучкий у спілкуванні, легко схоплює та рішає проблеми що виникають, «гасить» можливі конфлікти – негнучкий, не бачить проблем та не вміє помітити наміченого конфлікту;

- ввічливий та привітний із учнями, поважає їх гідність, індивідуалізує спілкування із різними учнями – спілкується тільки «зверху вниз», однаково із усіма, чи не диференціюючи свого спілкування;

- може поставити себе на місце учня, поглянути на проблему (конфлікт) його очима, створити в учня відчуття, що його правильно розуміють - все бачить тільки «зі своєї дзвіниці», неуважний до того, що говорить, створює у нього враження, що його не розуміють ;

- активний, весь час знаходиться у спілкуванні, тримає клас «в тонусі» - пасивний, пускає спілкування «на самоплив».

Оцініть ці сторони поведінки викладача по 5-бальній системі. Порівняйте думки, виставлені вами і вашим колегою. У разі їх розбіжності спробуйте разом згадати, які окремі слова, вчинки тощо, які привели до того чи іншого висновку.

б) Опишіть взаємодію вчителя із учнями за пропонованою нижче схемою:

1. Чи дотримується вчитель педагогічного такту? Чи вміє:

- знаходити потрібні форми спілкування;

- враховувати індивідуальні особливості і стан особистості;

- поєднувати вимогливість із повагою до учнів;

- керувати своїм настроєм та поведінкою.

2. Який тон вчителя із учнями (поважний, доброзичливий, зацікавлений, загрозливий, дратівливий, заохочувальний, з негативно оцінним забарвленням)?

3. Чи є мова вчителя доступною для розуміння, емоційною, інформативною, впливаючою?

4. Яке фізичне розташування комунікаторів (вчителі, учнів) на уроці? (Протиставляє вчитель себе групі чи ні? Відходить чи вчитель у сторону або до задньої стіни в момент спілкування з учнями? тощо)

5. Як учитель виправляє помилки в мові учнів?

6. Які засоби використовує для залучення уваги учнів?

7. Яка мова вчителя на уроці?

8. Дайте характеристику навчально-мовленнєвої діяльності учнів на уроці.

 

4-25.jpg

 

Заняття 2

Завдання 1. Спробуйте уявити, що б ви зробили в кожній із запропонованих нижче ситуацій:

1. Учитель заходить в клас. Вітається. Молодь стоять і мовчать.

2. Учень задає на уроці питання, що не має відношення до теми.

3. Учень намагається відмовчатися на ваших уроках або зовсім їх не відвідує.

4. Йде урок. Хлопці ведуть себе погано. Учитель робить зауваження одному учневі, другому, третьому тощо, а клас не заспокоюється.

5. Йде урок. Раптом один учень піднімається і, ні слова не кажучи, виходить із групі.

6. На уроці учень непомітно для вчителя їсть яблуко. Піднімається сусідка учня і говорить: «Тетяно Миколаївно, а Петя яблуко їсть!»

7. На уроці учень раптово падає зі стільця. Весь клас сміється.

8. Йде урок. Раптом в розкрите вікно влітає горобець.

9. Під час уроку вчитель виявляє, що на останній парті один учень дрімає.

10. Учень помічає помилку вчителя.

11. Відмінниця Катя відмовляється йти до дошки відповідати.

12. Учень завжди погано відповідає біля дошки, а із місця дає правильні відповіді.

13. Під час уроку в класі лунає «ку-ку». Учні сміються і дивляться на вчителя.

14. Учитель виганяє із групі одного учня. В знак протесту всі хлопці виходять із групі.

15. Слабкий учень правильно відповідає на всі запитання вчителя. Учитель хвалить учня і ... ставить йому «6». Хлопці просять поставити «8».

16. Всі учні отримали за малюнки хороші оцінки. Одна лише Оля отримала «2». Дізнавшись про це, дівчинка заплакала.

17. Учень погано відповідає біля дошки. Одна із учениць почала йому підказувати.

18. Учень задає питання, на який вчитель не може відповісти.

19. Весь колектив групі виступає проти одного учня.

20. Відчуження веде себе новачок, який прийшов в клас в середині року.

 

Завдання 2. Опишіть одну-дві педагогічні ситуації, свідками (або учасниками) яких ви були. Проаналізуйте їх з комунікативної точки зору. При аналізі використовуйте наступну схему:

1. Предкоммунікативна орієнтація, її зміст:

а) усвідомлення педагогом причин виникнення ситуації;

б) постановка педагогом комунікативного завдання та планування способу його вирішення.

2. Організація безпосереднього спілкування:

а) вступ до контакту;

б) способи самоподачі у спілкуванні;

в) відповідність (або невідповідність) комунікативних засобів (мова, жести, міміка) індивідуальності педагога, ситуації спілкування, індивідуальних особливостей учнів.

3. Управління спілкуванням:

а) стиль спілкування;

б) ступінь володіння вміннями педагогічної імпровізації;

в) педагогічний такт у спілкуванні.

4. Встановлення зворотного зв’язку у спілкуванні. Корекція форм і засобів комунікативного впливу:

а) ефективність вирішення комунікативного завдання;

б) помилки, упущення в виборі засобів комунікативного впливу;

в) інші можливі варіанти вирішення даного завдання.