Самоконтроль 1.4

Питання для самоперевірки

1. На конкретних прикладах покажіть «бар’єри спілкування».

2. Що таке конфлікт? Які існують види конфліктів?

3. Які особливості педагогічних конфліктів?

4. Назвіть основні причини конфліктів.

5. Перелічіть способи вирішення конфліктів.

 

Література для самоосвіти

Анікєєва, Н.П. Психологічний клімат в колективі / Н.П.Анікеева. - М .: Просвещение, 1989.

Бородкін, Ф.М. Увага: конфлікт! / Ф.М.Бородкін, Н.М.Коряк. - Новосибірськ: Наука, 1983.

Драгунова, Т.В. Проблема конфлікту в підлітковому віці / Т.В.Драгунова // Питання психології. - 1972. - № 2.

Коваль І. А. Учбові конфлікти : психологічні аспекти / І. А. Коваль. –– К. : ТЕКА, 2002. –– 64 с.

Петровський, А.В. Психологічні контакти, взаєморозуміння / А.В.Петровский // Виховання школярів. - 1997. - № 6. - С. 16-20.

Пищик О. В. Типи конфліктів та управління конфліктною ситуацією. Педагогічна майстерня. Харків: Основа, 2015. №12(60). С. 10 – 19.

Руденко  Л. А.  Конструктивна  роль  конфлікту  у  процесі  професійної адаптації майбутніх фахівців сфери обслуговування / Лариса Руденко // Молодь і ринок — 2009. – № 9 (56) — С. 66–70.

Щуркова, Н.Є. Практикум з педагогічної технології / Н.Е.Щуркова. - М .: Педагогічне товариство Росії, 1998. - 250 с.

 

Тест для самоперевірки

Визначіть причину виникнення термінологічного бар'єру.
Бар’єр спілкування може виникати внаслідок жорсткого відстоювання соціальної ролі одним із учасників спілкування.
Бар’єр спілкування виникає через те, що педагог має більш глибокі наукові знання в порівнянні із молоддю.
Бар’єр спілкування виникає при надмірній фізичній наближеності та сприймається партнерами по спілкуванню.
Всі вище перераховані варіанти.
Схарактеризуйте визначення терміну "конфлікт".
Це зіткнення протилежних інтересів чи поглядів; крайнє загострення суперечностей, що спричиняє ускладнення чи гостру боротьбу.
Спеціальне наукове поняття, чке являє собою цілісну педагогічну комунікативну систему, що формується, реалізується, удосконалюється у різних видах педагогічної діяльності.
Це сукупність знань і вмінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати,використовувати інформацію.
Всі вище перераховані варіанти.
Охарактеризуйте основну причину виникнення конфлікту у педагогічній діяльності.
Виявляється під час характеристикт людини як суб’єкта діяльності, її здатності до успішного виконання своїх завдань та повноважень.
Виявляється як прагнення вчителя затвердити свою позицію і як протест учня проти несправедливого покарання, неправильної оцінки його діяльності, вчинку.
Виявляється під час готовності і здатності людини до якої-небудь діяльності «зі знанням справи».
Забезпечує можливість прийняття ефективних рішень.
Назвіть основну причину виникнення внутрішньоособистісного конфлікту.
Конфлікт може виникнути із-за відмінності очікувань, відмінності позицій, неприйняття групою формального лідера.
Наявність складної обстановки, активністю мотивів особистості.
Із-за порушення відповідності між вимогами діяльності і професійними можливостями.
Конфлікт може виникнути, коли виробничі вимоги знаходяться в протиріччі з особистісними потребами чи цінностями.
Обгрунтуйте конфліктогенну педагогічну ситуацію, яка виникла на уроці між учителем і учнем, учителем і групою учнів з приводу виконання учнем освітніх завдань, успішності.
Конфлікти поведінки (вчинків).
Конфлікти діяльності.
Конфлікти відносин.
Всі вище перераховані варіанти.
Схарактеризуйте визначення терміну "конфліктогени".
Прояв ніжності по відношенню до партнера.
Обмеження, які існують та пов’язані із тим, що жарт доступний рівню дітей і не образливий для них.
Слова або дії, які провокують чи розпалюють конфлікт.
Одна із найбільш ефективних і найбільш поширених форм вирішення конфлікту.
Назвіть психологічний прийом, суть якого полягає в тому, що конфліктуючі сторони звертаються за порадою до третьої, незалежної особи, якій довіряють всі та яка заслуговує беззастережного визнання, її рішення і вважається остаточним.
Співпраця
Третейський суд
Компроміс
Відсторонення від конфлікту.