Функції, види спілкування

У центрі спілкування завжди стояла та стоїть конкретна людина, що дозволяє говорити про значимість спілкування у впливі на нього, особливо в період інтенсивного розвитку і становлення як особистості.

Спілкування – складний, багатофакторний та багатофункціональний процес, який являє собою не тільки самостійну сферу життєдіяльності людини, але і пронизує прямо або побічно всі інші сфери.

Як відомо, спілкування виконує різні життєво важливі функції:

- повідомлення або обмін інформацією, думками, почуттями через мову, знаки та символи;

- передача соціальних, культурних та моральних цінностей для тих, хто вступає в контакт та взаємодію;

- вплив на свідомість та поведінку людей;

- передумова та супровід діяльності;

- спосіб взаємодії;

- фактор поведінки;

- форма самопізнання особистості;

- процес пізнавання себе в іншому та іншого в собі;

- умова регламентації міжособистісних відносин і ін.

А. Леонтьев розуміє спілкування – особливий вид діяльності – як комунікативна діяльність або діяльність спілкування, яка грає самостійну роль в житті людини на певних етапах його розвитку. Причому необхідною умовою спілкування він називає суспільну потребу, суспільну необхідність.

У зв’язку з цим умовою А. Леонтьев виділяє специфічні види спілкування, де суспільна необхідність та суспільна потреба найбільш яскраво проявляються:

 

1_3.png 

 

1) соціально-орієнтоване спілкування (урок, лекція, доповідь, телевізійний виступ тощо), в якому безпосередньо реалізуються суспільні відносини, організується соціально-психологічна взаємодія та вирішується певне соціальне завдання;

2) групове предметно орієнтоване спілкування, яке реалізується за допомогою певних прийомів та навичок в конкретній колективній праці та допомагає вирішити виробничі завдання;

3) особистісно орієнтоване спілкування – спілкування однієї людини із іншою, яке в свою чергу може бути діктальним (що збігається із предметно орієнтованим, діловим спілкування) і модальним (спілкування із «з’ясування стосунків»).

Для кожного учасника взаємодії мотивом спілкування служить інша людина, його партнер по спілкуванню.